comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
  • Електронна бібліотека Університету сучасних знань

 

В Університеті діють три школи професорсько-викладацького складу і студентства, які проводять науково-дослідну діяльність:

- Наукова правова  школа Університету сучасних знань, яку  очолює доктор юридичних наук, професор Мосьондз Сергій Олександрович

  - Наукова економічна школа Університету сучасних знань, яку  очолює доктор економічних наук, професор Говорушко    Тамара Андріївна

-Наукова психологічна  школа Університету сучасних знань, яку очолює доктор психологічних наук, професор Власова Олена Іванівна

 

Науково правова  школа Університету сучасних знань  

 

На сучасному етапі розвитку університетської освіти наукові дослідження проводяться відповідно до основної правової теми наукової роботи Університету: «Державна політика у сфері науки в Україні: стан та перспективи розвитку».

 

 Відповідно до цієї теми викладачі ведуть науковий пошук за такими напрямками:

 - трансформація науки в умовах глобалізаційних викликів;

 - державна політика у сфері науки як предмет правових досліджень;

 - прогнозування, стратегічне планування та цільове програмування у сфері науки в Україні;

 - публічна адміністрація в механізмі державної політики у сфері науки в Україні;

 - інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики у сфері науки в Україні;

 - адміністративно-правова охорона сфери науки в Україні; контроль та нагляд у сфері науки в Україні

 

Результатом роботи є близько 100 публікацій у наукових журналах, підготовка до друку двох монографій та видання одного підручника.  Щорічно викладачі беруть активну участь у Науково-практичних  конференціях, що проводяться у різних регіонах України. За напрямами цієї школи була захищена докторська дисертація,  два викладачі працюють над кандидатськими дисертаціями. Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес і практичну діяльність органів публічної адміністрації.

  

Науково економічна школа Університету сучасних знань  

 

Наукові дослідження проводяться відповідно до основної економічної теми наукової роботи Університету: «Удосконалення фінансових відносин підприємств різних видів економічної діяльності в умовах формування і розвитку ринкової системи господарювання».

 

Науковий пошук викладачі ведуть за такими напрямками:

-  стратегічне управління фінансовими результатами діяльності виробничих підприємств;

- вартісний підхід в управлінні фінансами підприємств; особливості фінансового забезпечення малих виробничих підприємств;

-  фінансові аспекти оцінки ефективності впровадження досягнень науково - технічного прогресу на підприємствах різних видів економічної діяльності;

- удосконалення системи оподаткування підприємницької діяльності в Україні: проблеми фінансової санації підприємств в сучасних умовах господарювання.  удосконалення управлінського обліку в контексті впровадження сучасних моделей контролінгу.

 

Результатом роботи є близько 100 публікацій у наукових журналах, підготовка до друку двох монографій і видання однієї монографії.  Щорічно викладачі беруть активну участь у Міжнародних конференціях, що проводяться у різних регіонах України. За напрямами цієї школи один доцент Університету працює над докторською дисертацією, три викладачі – над кандидатською дисертацією. Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання та державних установ

 

Науково психологічна  школа Університету сучасних знань

 

Наукові дослідження професорсько-викладацького складу і студентства на сучасному етапі розвитку університетської освіти проводяться відповідно до основної психологічної теми наукової роботи Університету: «Психологічні чинники оптимізації розвитку особистості в умовах динамічного суспільства».

 

Науковий пошук відбувається за таким напрямком:

-  внутрішньо особистісні чинники продуктивної інтелектуальної діяльності людини;

-  екологічні фактори сучасного способу життя; психологічні фактори сучасного способу життя;

-  механізми освітньої соціалізації особистості в умовах динамічного суспільства.

 

Результатом роботи є близько 50 публікацій у наукових журналах, підготовка до друку однієї монографії та видання одного підручника.  Щорічно викладачі беруть активну участь у Науково-практичних  конференціях, що проводяться у різних регіонах України. За напрямами цієї школи один доцент Університету працює над докторською дисертацією, два викладачі – над кандидатською дисертацією. Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання та державних установ.

 minosviti

 minosviti

 minosviti      Pravologo