comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Університет сучасних знань, який відіграє помітну роль в освітній сфері серед недержавних ВНЗ, був створений під егідою Товариства «Знання» України. 31 січня 2002 року було затверджено Статут Університету. Відповідно до його засад місією та цінностями УСЗ є:

  • формування свідомості нового покоління Українців, виходячи з цінностей: Бог, Україна, Родина, прогрес;
  • вироблення у молоді культурних норм і принципів для успішного формування життєвої перспективи й проекту свого життя;
  • допомога юним українцям у визначенні мети свого життя з урахуванням власних здібностей, соціальних і особистісних можливостей; у здійсненні вибору життєвих пріоритетів у світі, який динамічно змінюється.

Важливим в діяльності нашого навчального закладу є науковий розвиток, створення і організація системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств і установ.

З кожним роком Університет набуває все більшої динамічності розвитку: зростає контингент студентів, кількісно та якісно поліпшується науково-педагогічний склад. Все це зумовлює удосконалення навчально-виховного процесу, сприяє діяльності студентських наукових гуртків, спонукає до розвитку особистості, що глибоко усвідомлює свою приналежність до рідної держави, має почуття громадянської гідності та обов'язку.

bycnffb icon 325x325

 minosviti

194756