comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

В Університеті сучасних знань ми надаємо комплексну практику по спеціальності кафедри. Практика є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців, оволодіння необхідними знаннями, навичками та уміннями. Студенти кафедр за час навчання  проходять ознайомчу, навчальну, виробничу та педагогічну практику.

База практики Університету сучасних знань забезпечує виконання програми практики для відповідного освітньо кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр. Підприємство, в якій студент проходить практику є об’єктом самостійного прикладного дослідження, результати якого відображаються у звіті.

Проходження практики – це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях підприємства, виконання ними конкретних посадових обов’язків. Комплексна програма практики з фаху може бути запропонована кафедрою або обрана студентом самостійно за умови погодження із завідувачем кафедри.

 

 

bycnffb icon 325x325

 minosviti

194756