comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
 1. Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ Університет сучасних знань
 2. Про внесення змін до Положення про Вчену раду ПВНЗ Університет сучасних знань
 3. Про затвердження Антикорупційної програми ПВНЗ Університет сучасних знань
 4. Про затвердження Положення про Академічну доброчесність в ПВНЗ Університет сучасних знань
 5. Про затвердження Положення про вибіркові дисципліни освітньої програми в ПВНЗ Університет сучасних знань
 6. Про затвердження Положення про визнання іноземних документів про освіту В ПВНЗ Університет сучасних знань
 7. Про затвердження Положення про відкрите заняття в ПВНЗ Університет сучасних знань
 8. Про затвердження Положення про забезпечення якості освітньої діяльності в ПВНЗ Університет сучасних знань
 9. Про затвердження Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, повязаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у ПВНЗ Університет сучасних знань
 10. Про затвердження Положення про індивідуальний навчальний план студента
 11. Про затвердження Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти в ПВНЗ Університет сучасних знань
 12. Про затвердження Положення про практику студентів в ПВНЗ Університет сучасних знань
 13. Про затвердження Положення про педагогічний коучинг ПВНЗ УСЗ
 14. Про затвердження Положення про протидію академічному плагіату в ПВНЗ Університет сучасних знань
 15. Про затвердження Положення про робочу пргограму навчальної дисципліни в ПВНЗ Університет сучасних знань
 16. Про затвердження Положення про розробку та впровадження освітньої програми
 17. Про затвердження Положення про Силабус ПВНЗ Університет сучасних знань
 18. Про затвердження Положення про стейкхолдерів освітніх програм в ПВНЗ Університет сучасних знань
 19. Про затвердження Положення про студентського самоврядування в ПВНЗ Університет сучасних знань
 20. Про внесення змін до Освітньої програми за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 21. Про затвердження Положення про педагогічний коучинг ПВНЗ УСЗ
 22. Про затвердження Положення про студентський науковий гурток Smart-up кафедри економіки та менеджменту ПВНЗ Університет сучасних знань
 23. Про затвердження Положення про студентський науковий гурток Start-up cluster кафедри економіки та менеджменту ПВНЗ УСЗ
 24. Про затвердження Положення про Центр кар'єри ПВНЗ УСЗ
 25. Рішення Вченої ради Про внесення змін до Освітньої програми за спеціальністю 073 Менеджмент

bycnffb icon 325x325

 minosviti

194756