comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

СКЛАД

членів Вченої ради ПВНЗ «Університет сучасних знань»

станом на 01 січня 2020 року

п/п

ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання

1

Кушерець Василь Іванович - д.філос.н., проф., Президент Університету – Голова Вченої ради УСЗ

2

Ведєрніков Юрій Анатолійович – к.ю.н., проф., ректор Університету – заступник Голови Вченої ради УСЗ

3

Хлевицька Тетяна Борисівна – к.е.н., доц., професор кафедри економіки та менеджменту УСЗ, Вчений секретар Вченої ради УСЗ

4

Василашко Василь Федорович – віце-президент з виховної та наук. –просвіт. роботи УСЗ

5

Глушко Валентин Андрійович – віце-президент з загальних питань УСЗ

6

Мороз Анатолій Степанович – віце-президент з фінансово-правових питань УСЗ

7

Кушерець Дарина Василівна - д.ю.н., доц., проректор з розвитку УСЗ

8

Мосьондз Сергій Олександрович – д.ю.н., проф., проректор з навчальної та наукової роботи УСЗ

9

Франчук Валерій Олександрович – Народний художник України, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Кавалер Ордена «За заслуги III ступеня», Заслужений діяч мистецтв України, Заслужений художник України

10

Гаврилюк Олег Вікторович – д.е.н., проф., зав. кафедри економіки та менеджменту УСЗ

11

Супрун Василь Павлович - д.е.н., проф., зав.кафедри фінансів, обліку та оподаткування УСЗ

12

Чурпіта Віктор Валентинович - к.ю.н., доц., завідувач кафедри публічно-правових дисциплін УСЗ

13

Янкін Володимир Олександрович – к.істор.н., заст. завідувача кафедри психології та педагогіки УСЗ

14

Хмара Марина Петрівна – к.е.н., доц., в.о. директора Київського коледжу УСЗ

15

Теклюк Василь Олексійович – директор Вінницької філії УСЗ

16

Масленникова Тетяна Андріївна – к.пед.н., начальник управління з організації освітнього процесу УСЗ, в.о. завідувача відділенням аспірантури УСЗ

17

Присяжнюк Наталія Миколаївна – головний бухгалтер УСЗ

18

Танасюк Світлана Володимирівна – завідувач бібліотечно-інформаційним центром УСЗ

19

Вітенко Іван Семенович – д. психол. н., проф.

20

Неволов Василь Васильович – к. мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України

21

Вязовченко Богдан – Голова студентської ради УСЗ, студент ІV курсу Київського коледжу УСЗ, спеціальність «Право»

22

Логвінов Євгеній - студент IVкурсу Київського коледжу УСЗ, спеціальність «Право»

Положення про Вчену Раду ПВНЗ Університет сучасних знань

bycnffb icon 325x325

 minosviti

194756