comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
  • Електронна бібліотека Університету сучасних знань

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Склад Вченої ради

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

             Кушерець           Василь Іванович

Президент Університету, голова вченої ради

доктор філософських наук, професор

       Ведєрніков              Юрій Анатолійович     

ректор Університету, Заступник голови Вченої ради

кандидат юридичних наук, професор

       Бортняк              Валерій Анатолійович

Вчений секретар

к.ю.н., доцент кафедри публічно-правових дисциплін

    Глушко            Валентин Андрійович

Віце-президент з загальних питань

 

     Мороз                Анатолій Степанович

Віце-президент з фінансово-правових питань

 

    Мосьондз        Сергій Олександрович

Проректор з навчальної та наукової роботи

доктор юридичних наук, професор

Вдовенко Олег Павлович

Завідувач кафедри природничих наук та екології

к.х.н., доц.

 Канигін Юрій Михайлович
д.е.н., проф.
 проф. кафедри фінансів, обліку і оподаткування 

Ковальчук Сніжана Сергіївна

голова студ. ради

студентка 3-го курсу спеціальності фінанси і кредит

         Лук'янов Олексій Петрович

завідувач відділенням аспірантури

к. істор. н. 

  Масленникова Тетяна Андріївна

Завідувач кафедри природничих наук та екології

к. пед. н.

 Матузко Юрій Олегович

доцент кафедри природничих наук та екології

к.ф.- м.н.

  Михайленко Олександр Романович

завідувач кафедри приватно-правових дисциплін

д.ю.н., проф.

Новак Ольга Володимірівна

заступник зав. кафедри фінансів, обліку і оподаткування

д. екон. н.

          Пивовар Володимир       Ярославович

Завідувач кафедри філософії та соціальних дисциплін

кандидат філософських наук, доцент

  Присяжнюк Наталія Миколаївна

головний бухгалтер

 

Попіль Катерина Олександрівна  

заступник голови студ. ради 

студентка 3-го курсу напряму підготовки «філологія» 

 Ратуш Володимир Борисович  

аспірант 1-го року навчання 

 

        Семиченко        Валентина Анатоліївна

Професор кафедри психології та педагогіки

доктор психологічних наук

Супрун Василь Петрович  

завідувач кафедри фінансів, обліку і оподаткування 

д.е.н., проф. 

Теклюк Василь Олексійович

директор Вінницької філії 

 

Танасюк Світлана Володимирівна 

 завідувач бібліотечно-інформаційним центром

 

 Чурпіта Віктор Валентинович

 завідувач кафедри публічно-правових дисциплін  к. ю. н., доц.

Шостак Лілія  Борисівна

Завідувач кафедри економіки та менеджменту доктор економічних наук, професор

Янкін Володимир Олександрович

заст. зав. кафедри психології та педагогіки к. істор. н.
       

 minosviti

 minosviti

 minosviti      Pravologo