comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

1341404098«Щоб гідно прийняти історичний виклик ХХІ століття, освіта повинна мати випереджальний характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв'язання проблем нового суспільства, розвиток творчих здібностей молодого покоління, формування у нього проектної культури, нових способів мислення та дії».

Президент Академії педагогічних наук України,

доктор філософських наук,

президент Товариства «Знання»

В.Г. Кремень

Україна може відродитися в новій якості на новому етапі історичного розвитку лише через освіту. Одним із векторів цього процесу є загальнонаціональна ідея в духовному відродженні нації та якісному оновленні всіх сфер суспільного життя, зокрема науково-освітніх.

Університетська освіта в різних країнах світу має свою специфіку, проте університет як інститут та наукова система багато в чому сприяє формуванню національної свідомості й національної культури.

Перед сучасними університетами стоять проблеми політичного і ідеологічного характеру, які схиляють до нового філософського осмислення сучасного світу, нових технологій, відкриттів, що спонукатимуть до необхідних перетворень у суспільстві, державі та, зрештою, у всьому світі.

Університет сучасних знань, який відіграє помітну роль в освітній сфері серед недержавних ВНЗ, був створений під егідою Товариства «Знання» України. 31 січня 2002 року було затверджено Статут Університету. Відповідно до його засад місією та цінностями УСЗ є:

  • формування свідомості нового покоління Українців, виходячи з цінностей: Бог, Україна, Родина, прогрес;
  • вироблення у молоді культурних норм і принципів для успішного формування життєвої перспективи й проекту свого життя;
  • допомога юним українцям у визначенні мети свого життя з урахуванням власних здібностей, соціальних і особистісних можливостей; у здійсненні вибору життєвих пріоритетів у світі, який динамічно змінюється.

Важливим в діяльності нашого навчального закладу є науковий розвиток, створення і організація системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств і установ.

З кожним роком Університет набуває все більшої динамічності розвитку: зростає контингент студентів, кількісно та якісно поліпшується науково-педагогічний склад. Все це зумовлює удосконалення навчально-виховного процесу, сприяє діяльності студентських наукових гуртків, спонукає до розвитку особистості, що глибоко усвідомлює свою приналежність до рідної держави, має почуття громадянської гідності та обов'язку.

bycnffb icon 325x325

 minosviti

194756