comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Інформаційний пакет

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Університеті сучасних знань становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

 • Цикл дисциплін загальної підготовки (18 кредитів ЄКТС)
 • Цикл дисциплін професійної підготовки (12 кредитів ЄКТС)
 • Блок дисциплін за вибором аспіранта (10 кредитів ЄКТС)

Анотації обов'язкових навчальних дисциплін

 • Ділова іноземна мова
 • Філософія науки та інновацій
 • Асистентська педагогічна практика

Дисципліни циклу професійної підготовки

Дисципліни спеціальності Право

 • Навчальний план
 • Охорона та захист інтелектуальної власності
 • Анотації вибіркових дисциплін (ПРАВО)
 • Професійна культура юриста

 Дисципліни спеціальності Економіка

 • Економіка анотації 1
 • Економіка анотації 2

Дисципліни спеціальності Психологія

 •  Анотації
 • Методологія та методи наукових досліджень

bycnffb icon 325x325

 minosviti

194756