comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
  • Електронна бібліотека Університету сучасних знань

Інформаційний пакет

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Університеті сучасних знань становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

  • Цикл дисциплін загальної підготовки (18 кредитів ЄКТС)
  • Цикл дисциплін професійної підготовки (12 кредитів ЄКТС)
  • Блок дисциплін за вибором аспіранта (10 кредитів ЄКТС)

Анотації обов'язкових навчальних дисциплін

Дисципліни циклу професійної підготовки

Дисципліни спеціальності Право

 Дисципліни спеціальності Економіка

Дисципліни спеціальності Психологія

 minosviti

 minosviti

 minosviti      Pravologo