comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
  • Електронна бібліотека Університету сучасних знань

Відповідно до наказу МОН України № 1242-л від 13.06.2018 р. про проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020303 «Філологія» у Приватному вищому навчальному закладі «Університет сучасних знань»  почала роботу експертна комісія у складі:
  • Семеног Олена Миколаївна – завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;
  • Недашківська Тетяна Євгеніївна – завідувач кафедри слов’янських і германських мов Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних наук, доцент. 

Строк роботи експертної комісії -  з 25 червня по 27 червня 2018 р. включно.

20180625 125404 20180625 130031
20180626 101516 20180625 122201

 minosviti

 minosviti

 minosviti      Pravologo