comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
  • Електронна бібліотека Університету сучасних знань

Упродовж січня - березня 2018 р. Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України було проведено Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання.

Scan1Головна мета конкурсу – стимулювання наукового потенціалу науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України, активізація дослідницької діяльності та підвищення професійної майстерності науково-педагогічного складу вищих шкіл; популяризація педагогічних здобутків й удосконалення якості підготовки висококваліфікованих фахівців юридичної галузі.

На участь у конкурсі було представлено понад 90 видань провідних закладів освіти, наукових установ та громадських організацій, в тому числі: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна школа суддів України, Кримінологічна асоціація України, Національна академія прокуратури України, Національна академія внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Львівський національний університет імені Івана Франка, та інші.

Всеукраїнський Конкурс спрямований на відзначення видань, які всебічно та високоякісно забезпечують потреби освітнього процесу у закладах вищої освіти юридичного профілю.

Дипломи у номінації «Підручники», вручав Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників» Василь Костицький.

Диплом II ступеня отримав підручник «Теорія держави і права», підготовлений авторським колективом під керівництвом професора Ведєрнікова Юрія Анатолійовича – ректора Університету сучасних знань.

 minosviti

 minosviti

 minosviti      Pravologo