comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
  • Електронна бібліотека Університету сучасних знань

golovna1

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ

Всеукраїнська науково-практична студентсько-учнівська конференція
«Права людини: історія та сучасність»

ЗАПРОШЕННЯ

6 грудня 2017 року
м. Київ

ОРГКОМІТЕТ

Голова оргкомітету:
Кушерець Василь Іванович, голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Заступники голови:

Ведєрніков Юрій Анатолійович, професор, кандидат юридичних наук, ректор Університету сучасних знань;

Петровська Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, директор Київського коледжу УСЗ.

Відповідальний секретар:
Мацко Анатолій Степанович, кандидат юридичних наук, професор, адвокат

Члени оргкомітету:

Мосьондз Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної та наукової роботи УСЗ;
Масленникова Тетяна Андріївна, кандидат педагогічних наук, начальник управління з організації освітнього процесу УСЗ;
Чурпіта Віктор Валентинович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права і процесу УСЗ;
Коломієць Наталія Володимирівна, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;
Гриценко Віталій Володимирович, кандидат юридичних наук, професор, консультант Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
Панфілова Юлія Михайлівна, кандидат юридичних наук, професор директор Інституту права та міжнародних відносин Київського міжнародного університету.

6 грудня 2017 року на базі ПВНЗ «Університет сучасних знань» відбудеться наукова конференція

на тему: «Права людини: історія та сучасність»

Наукова конференція буде проведена у пленарному та секційному режимах.

Секції:

1. Міжнародно-правові аспекти прав людини.

2. Права людини: з погляду молоді.

3. Захист прав людини.

4. Соціальні та культурні права людини.

Планується видання збірника тез доповідей конференції.

Вимоги до оформлення тез:

у тезах (текст обсягом 2-4 сторінки) подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

• виконуються державною мовою:
• набір тексту – в редакторі Word, шрифт Times New Roman, розмір 14;
• у верхньому правому кутку – прізвище та ініціали автора, місце навчання (роботи);
• використані джерела і посилання подаються в кінці тексту;
• тексти подавати в роздрукованому вигляді й на електронному носієві.

Редакційна колегія приймає рішення щодо публікації тез доповідей. Неопубліковані доповіді не повертаються.

Початок роботи конференції: 6 грудня 2017 р. о 10:00.

Реєстрація учасників: з 9:00 до 9:50.

Місце проведення: вул. Велика Васильківська, 57/3, ауд. 313, м. Київ (станція метро «Олімпійська»)

Телефон для довідок: 044 287 37 86

ЗАВАНТАЖИТИ БУКЛЕТ

 minosviti

 minosviti

 minosviti      Pravologo