comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
  • Електронна бібліотека Університету сучасних знань

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» здійснює мовну підготовку іноземців та осіб без громадянства, які мають повну середню освіту. Слухачі мають змогу вивчати українську, англійську, російську мови, а також готуватися до вступу у вищі навчальні заклади України. За умови успішного виконання навчального плану, випускники одержують відповідне Свідоцтво державного зразка. Слухачам університет забезпечує візову підтримку, надає місця в комфортабельному гуртожитку.

ДЕТАЛЬНІШЕ

13 вересня 2018 року в Києві відбулось щорічне Свято українського словника. Організатори свята – Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Товариство «Знання» України, Словникова комісія Міністерства освіти і науки України, Національний центр «Мала академія наук» та книгарня «Словники України».

Детальніше...

3 вересня 2018 року в Зоряній залі Київського планетарію Товариства «Знання» України відбулося розлоге дійство, присвячене Дню знань. До когорти першокурсників Університету сучасних знань і Київського коледжу УСЗ долучилося нове поповнення.

Детальніше...

Товариством «Знання» України та ПВНЗ «Університет сучасних знань» 2 листопада 2018 року об 11 год. буде проведено Всеукраїнську науково-практичну учнівсько-студентську конференцію «Розвиток творчої особистості в сучасних умовах».

Детальніше...
Відповідно до наказу МОН України № 1242-л від 13.06.2018 р. про проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020303 «Філологія» у Приватному вищому навчальному закладі «Університет сучасних знань»  почала роботу експертна комісія у складі:
  • Семеног Олена Миколаївна – завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;
  • Недашківська Тетяна Євгеніївна – завідувач кафедри слов’янських і германських мов Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних наук, доцент. 
Детальніше...

 minosviti

 minosviti

 minosviti      Pravologo