comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Знання  як і небеса  належать усім.
(Абрахам Джошуа Гешель)

Коледж – це по-справжньому демократичний заклад освіти, в якому панує творчість, атмосфера порозуміння, співпраця викладачів та студентів.

Київський коледж Вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який є організаційним і навчальним структурним підрозділом Вищого навчального закладу „Університет сучасних знань".

Коледж здійснює підготовку молодших фахівців і готує спеціалістів на основі базової та повної загальної середньої освіти на денній формі навчання з трьох спеціальностей:

  • Право;
  • Фінанси, банківська справа та страхування;
  • Журналістика.

Студенти отримують ґрунтовну теоретичну й практичну підготовку. Для контролю знань та самопідготовки працюють два комп'ютерні класи, які підключені до мережі Інтернет.

Викладачі та студенти коледжу мають можливість користуватися бібліотекою та читальним залом університету, його навчальними аудиторіями, спортивним залом.

У коледжі систематично відбувається презентація циклових комісій: конференції, зустрічі з видатними людьми, брейн-ринги.

Головне завдання навчально-виховної роботи полягає в тому, щоб спрямувати систему педагогічного впливу на оволодіння студентами міцними знаннями, а також на формування гармонійно розвинутої особистості:

  • студентське самоврядування функціонує з метою активного залучення молоді до управління навчально-виховним процесом шляхом надання прав і повноважень у вирішенні завдань, пов'язаних з навчальною, науково-дослідницькою діяльністю, організацією змістовного дозвілля;
  • екскурсії до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Представництва ООН, музеї з метою глибокого осмислення студентами історичного розвитку державності в Україні, становлення правової системи, ознайомлення з визначними пам'ятками архітектури;
  • зустрічі з видатними людьми, громадськими діячами, письменниками;
  • участь у телепрограмах 1 національного, СТБ, Інтер.

Протягом навчального року проводяться змагання з настільного тенісу, шахів та шашок, волейболу, футболу.

У гуртожитку коледжу є кімната для самопідготовки та відпочинку студентів.

Організація освітньої діяльності в Київському коледжі ВНЗ "УСЗ" спрямована на створення умов для особистого розвитку та творчої самореалізації людини, формування національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, підготовки до життя і праці в сучасних умовах, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, демократизацію освіти та навчально-виховного процесу, інтеграцію української освіти в європейський та світовий простір, забезпечення соціального захисту студентів та науково-педагогічних працівників.

bycnffb icon 325x325

 minosviti

194756