comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
 • Електронна бібліотека Університету сучасних знань

Шановний абітурієнте! Увага!

Активна розбудова та розвиток сучасної ринкової економіки в Україні визначають нагальну потребу в спеціалістах сфери фінансів та ринкових відносин із найсучаснішим арсеналом теоретичних знань і практичних навичок у галузі управління та організації фінансово-економічної роботи.

Навчання на економічному факультеті Університету забезпечить Вашу професійну підготовку водночас за кількома напрямками: фінансово-економічним (організація фінансів банківських установ), управлінським (менеджмент персоналу), правовим (юридичні питання здійснення економічних операцій) та філологічним (спілкування та переклад в економічній сфері).

Отримавши достойну роботу, у майбутній професійній діяльності випускник нашого Університету може беззастережно покластися на ґрунтовні та якісні знання, прикладні вміння та сучасні ділові навички, набуті під час навчання.

Студенти Університету сучасних знань спеціальності «Облік і оподаткування» отримують фундаментальну загальноекономічну та гуманітарну підготовку, а також вивчають цикл дисциплін професійної підготовки:

 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Організація і методика аудиту
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Галузевий бухгалтерський облік
 • Облік на підприємствах малого бізнесу
 • Міжнародні стандарти обліку
 • Облік і аудит у банку
 • Організація обліку
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності

Випускники можуть працюватиу фінансово-кредитних установах на посадах, які відповідають їхньому рівню кваліфікації:

 • Інспекторами податкової адміністрації
 • Керівниками підрозділів органів державного муніципального управління
 • Аудиторами
 • Фахівцями-аналітиками з дослідження фінансового ринку
 • Експертами в галузі обліку

 minosviti

 minosviti

 minosviti      Pravologo