comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Порядок роботи приймальної (відбіркової) комісії, строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» в 2017 році

  1. Порядок роботи приймальної (відбіркової) комісії Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»:

ПРОТЯГОМ РОКУ

в ЛИПНІ

2017 року

в СЕРПНІ

2017 року

Понеділок

900-1730 (10.04.: 900-1800; 17.04.: 900-1800)

900-1800

900-1800

Вівторок

900-1730 (04.04.: 900-1800; 11.04.: 900-1800)

900-1800

900-1800

Середа

900-1730 (05.04.: 900-1800; 12.04.: 900-1800)

900-1800

900-1800

Четверг

900-1730 (06.04.: 900-1800; 13.04.: 900-1800)

900-1800

900-1800

П’ятниця

900-1730 (07.04.: 900-1800; 14.04.: 900-1800)

900-1800

900-1800

Субота

Вихідний

(08.04.: 900-1800; 15.04.: 900-1800)

1000-1500

1000-1400

Неділя

Вихідний

(09.04.: 900-1800; 16.04.: 900-1800)

1000-1500

1000-1400

Обідня перерва

з 1300-1400

-

-

2. Для вступу на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

 навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

20 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

20 липня 2017 р.

о 1800

01 серпня 2017р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 2017 р.

о 1800

06серпня 2017р.

Строки проведення вступних випробувань

Вступні іспити

З 21-26 липня 2017 р.

включно

07-12 серпня2017 р.

включно

Співбесіди

З 21-23 липня 2017 р.

включно.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2017 р.

не пізніше 1200

14 серпня 2017р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками

   

 І етап

10 серпня 2017р

18 серпня 2017р.

ІІ етап

20 вересня 2017р

20 вересня 2017р

Терміни зарахування вступників

   

 І етап

15 серпня 2017р.

21 серпня 2017р.

ІІ етап

не пізніше

25 вересня 2017р.

не пізніше

25 вересня 2017р.

3. Для вступу на 2 (3) курс (з нормативним строком навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

 навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

20 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2017 р.

о 1800

06серпня 2017р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 – 31 липня 2017 р.

07-12 серпня

2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2017 р.

не пізніше 1200

14 серпня 2017р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками

   

 І етап

10 серпня 2017р

18 серпня 2017р.

ІІ етап

25 вересня 2017р

20 вересня 2017р

Терміни зарахування вступників

   

 І етап

15 серпня 2017р.

21 серпня 2017р.

ІІ етап

не пізніше

30 вересня 2017р.

не пізніше

25 вересня 2017р.

4. Для вступу на 2 (3) курс (з нормативним строком навчання) для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, магістра, спеціаліста

Етапи вступної кампанії

Денна форма

 навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

20 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2017 р.о 1800

06серпня 2017р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 – 31 липня 2017 року

07-12 серпня2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2017 р.

не пізніше 1200

14 серпня 2017р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками

   

 І етап

10 серпня 2017р

18 серпня 2017р.

ІІ етап

25 вересня 2017р

20 вересня 2017р

Терміни зарахування вступників

   

 І етап

15 серпня 2017р.

21 серпня 2017р.

ІІ етап

не пізніше

30 вересня 2017р.

не пізніше

25 вересня 2017р.

5. Для вступу на 2 курс (з нормативним терміном навчання ) для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), особам, які здобувають ступінь бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Етапи вступної кампанії

Денна форма

 навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2017 р.о 1800

24 липня 2017 р.

о 1800

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 – 31 липня 2017 року

25 – 31 липня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2017 р.

не пізніше 1200

01 серпня 2017 р.

не пізніше 1200

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками

10 серпня 2017р

10 серпня 2017р

Терміни зарахування вступників

15 серпня 2017р.

15 серпня 2017р.

5. Для вступу на 1 курс для здобуття ступеня магістра (крім спеціальності 081 «Право») на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Етапи вступної кампанії

Денна форма

 навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 р.

04 квітня 2017р.

Закінчення прийому заяв та документів

28 липня 2017 р.

25 серпня 2017 р

Строки проведення фахових вступних випробувань (у декілька етапів по мірі формування груп*)

з 29 липня 2017р.

по 04 серпня 2017 р.

з 11 квітня

по 29 серпня 2017 р.*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше

07 серпня 2017 р.

Не пізніше

30 серпня 2017 р.

Терміни зарахування вступників

Не пізніше

17 серпня 2017 р.

Не пізніше

15 вересня 2017 р.

 

5.1. Для вступу на 1 курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Етапи вступної кампанії

Денна форма

 навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році для проходження єдиного фахового вступного випробування

з 12 по 25 липня 2017 року.

Триває реєстрація вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у вищому навчальному закладі.

З 18 по 25 липня 2017 року

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів, від вступників, які вступають на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня, здобутого за іншою спеціальністю/напрямом підготовки)

17 липня 2017р.

17 липня 2017р.

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які вступають на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня, здобутого за відповідною спеціальністю/напрямом підготовки)

25 липня 2017 р.

25 серпня 2017 р

Строки проведення додаткових вступних випробувань, для вступників, які вступають на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня, здобутого за іншою спеціальністю/напрямом підготовки)

з 18 липня 2017р.

по 20 липня 2017 р.

з 18 липня 2017р.

по 20 липня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 1200

 29 серпня 2017 р.

Не пізніше 1200

 29 серпня 2017 р.

Терміни зарахування вступників

Не пізніше

31 серпня 2017 р.

Не пізніше

31 серпня 2017 р.

Порядок роботи приймальної (відбіркової) комісії, строки прийомузаявтадокументів, конкурсноговідборутазарахуваннянанавчання до Київського коледжу Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» для здобуттяосвітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістав 2017 році

1. Порядок роботи відбіркової комісії:

ПРОТЯГОМ

РОКУ

в ЛИПНІ

2016 року

в СЕРПНІ

2016 року

Понеділок

900-1730

900-1800

900-1800

Вівторок

900-1730

900-1800

900-1800

Середа

900-1730

900-1800

900-1800

Четверг

900-1730

900-1800

900-1800

П’ятниця

900-1630

900-1800

900-1800

Субота

Вихідний

1000-1500

1000-1400

Неділя

Вихідний

1000-1500

1000-1400

Обідня перерва

з 1300-1400

-

-

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які на основі базової загальної середньої освіти, вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти на перший курс (з нормативним строком навчання), проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

01 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні іспити

14 липня 2017 р.

о 1800

Строки проведення вступних іспитів

з 15 липня 2017 р.

до 22 липня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

24 липня 2017 р.

не пізнішео 1200

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування

10 серпня 2017р

Терміни зарахування вступників

15 серпня 2017р.

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які на основі повної загальної середньої освіти, вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну 

середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18.00 год. 25 липня (за бажанням)

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які проходять співбесіду, складають вступні іспити

01 серпня 2017 р.

о 1800

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основісертифікатів зовнішньогонезалежногооцінювання

08 серпня 2017 р.

о 1800

Вступні іспити проводяться

з 02 серпня 2017 р.

до 07 серпня 2017 р.

Співбесіди проводяться

з 02 серпня 2017 р.

до 04 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

09 серпня 2017 р.

о 1200

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування

12 серпня 2017 р.

Терміни зарахування вступників

15 серпня 2017 р.

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма

 навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

08 серпня 2017 р.

о 1800

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 09 серпня 2017 р.

до 11 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

12 серпня 2017 р.

Терміни зарахування вступників

15 серпня 2017 р.

5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули раніше ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю на другий(третій) курс (з нормативним строком навчання), у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

08 серпня 2017 р.

о 1800

Строки проведення вступних випробувань

з 09 серпня 2017 р.

до 11 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

12 серпня 2017 р.

Терміни зарахування вступників

15 серпня 2017 р.

6. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план та вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю на другий курс (з нормативним строком навчання), у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

08 серпня 2017 р.

о 1800

Строки проведення вступних випробувань

з 09 серпня 2017 р.

до 11 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

12 серпня 2017 р.

Терміни зарахування вступників

15 серпня 2017 р.

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

03150

м. Київ
вул. Велика Васильківська, 57/3
(метро «Олімпійська»)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.umk.edu.ua

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

050-352-57-12

044-287-52-90

 minosviti

 minosviti

 minosviti      Pravologo