comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
  • Електронна бібліотека Університету сучасних знань

semuchenko

Семиченко Валентина Анатоліївна  завідувач кафедри психології та педагогіки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Університету сучасних знань Товариства «Знання» України.

Викладає дисципліни: загальна психологія, педагогіка і психологія вищої школи, методика викладання психології, організація і методи наукових досліджень, методологічні і теоретичні проблеми психології, основи педагогічної майстерності.

Напрямки наукової діяльності: психологічні проблеми професійної підготовки і професійної діяльності; формування системного мислення; методика викладання психології; методологія і організація наукових досліджень.

Наукові досягнення: під керівництвом Семиченко В.А. захищено 8 докторських та 32 кандидатських дисертації.


Янкін Володимир Олександрович  заступник завідувача кафедри психології і педагогіки, кандидат історичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Соціальна психологія», «Етнічна психологія», «Психологія конфлікту», «Експериментальна психологія», «Психологія девіантної поведінки», «Історія психології», «Юридична психологія», «Психологія управління», «Соціальні і політичні конфлікти», «Психологія організацій». 

Напрямки наукової діяльності: формування соціальної активності особистості. 

Наукові досягнення: має більш ніж 25 наукових праць.


Власова Олена Іванівна  доктор психологічних наук, професор (за сумісництвом).

Викладає дисципліни: педагогічна психологія, вступ до фаху, психологічні технології освітнього тренінгу, психологія соціальних здібностей, теорія і практика розвитку, психологія вищої школи, основи психології і педагогіки, методика викладання психології. 

Напрямки наукової діяльності: проблеми психології соціалізації і розвитку особистості, соціальних здібностей, обдарованості, акмеології шкільного навчання та інноваційних методів викладання у вищій школі, фахівець в галузі психології розвитку, соціальної психології, психології особистості, педагогічної та практичної психології. 

Наукові досягнення: завідувачка кафедри психології розвитку, доктор психологічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради Д 2600126 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Європейської асоціації психологів розвитку (EADS), сертифікований тренер Програми розвитку ООН (ПРООН).


shvalb

Швалб Юрій Михайлович  доктор психологічних наук, професор (за сумісництвом).

Викладає дисципліни: «Теоретико-методологічні проблеми психології».

Напрямки наукової діяльності: веде активну неформальну просвітницьку діяльність, під його керівництвом для викладачів ВНЗ організовано курси по впровадженню тренінгових та ігрових технологій у навчальний процес, а для студентів і аспірантів – психологічну школу «Психологія сучасного способу життя».

Наукові досягнення: є одноосібним автором 2-х наукових монографій, співавтором 4-х колективних монографій, співавтором 2-х навчальних посібників і 1-го підручника, які мають гриф МОН України, опубліковано 158 статей у наукових виданнях в Україні та за кордоном. 

Швалб Ю.М. є засновником Психологічної Школи, яка об'єднує професійну спільноту психологів України та країн ближнього зарубіжжя. Активно співпрацює з різними міжнародними проектами і програмами, а саме: «ЮНЕСКО-Чорнобиль», "Моніторинг реалізації програми "Самоорганізація и розвиток громад, що постраждали від Чорнобильської катастрофи"" в рамках Чорнобильської Програми ПРООН відродження та розвитку (Monitoring of Implementation of the Community Self-governance and Development Programme in Communities affected by the Chornobyl catastrophe).


lisnovska

Лісновська Леся Борисівна  кандидат психологічних наук.

Викладає дисципліни: «Вікова психологія», «Патопсихологія», «Основи психогенетики», «Суїцидологія», «Основи сексології та сексопатології».


dubchak

Дубчак Олена Борисівна  старший викладач кафедри психології та педагогіки.

Викладає дисципліни: «Психологія спілкування», «Педагогіка», «Психологічний спецпрактикум за спецкурсами», «Психологія сім'ї», «Активні форми соц.-психолог. навчання», «Основи Паблік Рілейшнз», «Психологія масової поведінки», «Психологія творчості», «Психосемантика».

Напрямки наукової діяльності: психологія навчання дорослих; Еріксонівська гітеотерапія.

Наукові досягнення: має більш ніж 19 наукових праць.


tarasenko

Тарасенко Л.Г. – старший викладач кафедри психології та педагогіки, магістр психології.

Викладає дисципліни: «Клінічна психологія».


Ананова І.В.  старший викладач.

Викладає дисципліни: «Антропологія», «Фізіологія ЦНС і ВНД», «Основи екологічної психології», «Зоопсихологія і порівняльна психологія», «Математичні методи в психології», «Психологія творчості».


Луньов В.Є.  к. психол. наук.

Викладає дисципліни: «Психологія», «Психологічна служба», «Основи психології та педагогіки», «Основи психологічної практики», «Політична психологія».


DrobotДробот Ольга В'ячеславівна доцент кафедри психології та педагогіки, кандидат психологічних наук.

Викладає дисципліни: «Психологія праці», «Диференціальна психологія», «Психологія професійного та персонального зростання», «Психосемантика», «Інженерна психологія», «Психологія особистості».

Напрямки наукової діяльності: проблеми професійного розвитку в психосемантичному напрямку, психосемантика професійної свідомості, семантика індивідуальних і типологічних відмінностей у свідомості професійної особистості.

Наукові досягнення: кандидат психологічних наук, видано дві монографії та більше 40 статей, у тому числі 7 у міжнародних базах цитування.

 minosviti

 minosviti

 minosviti      Pravologo